Szolgáltatásaink

Tervezés, projektek szakmai előkészítése

Az építési tevékenységet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 1. számú mellékletben meghatározott kivételekkel csak jogerős építési engedély birtokában lehet végezni. Az engedélyeztetési eljáráshoz elengedhetetlen az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése.  A jogerős építési engedély kiadását követően kiviteli tervdokumentáció elkészítése szükséges, mely az engedélyes tervnél részletesebb, a szükséges szakági tervezők által továbbdolgozott komplex dokumentáció. Táraságunk vállalja a szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció (szükség esetén megvalósulási és tenderterv) elkészítését, akár családi ház, vendéglátó egység, kulturális, egészségügyi, oktatási és egyéb közcélú intézmények építésével, átalakításával, bővítésével kapcsolatban, valamint pályázatok szakmai előkészítését a vonatkozó pályázati felhívás és jogszabályok szerint.

Projektmenedzsment

Bármilyen projekt esetében szükség van egy vagy több olyan agilis szakemberre, aki a megrendelő helyett és nevében összefogja és koordinálja az adott feladatok részhatáridőre és véghatáridőre történő elvégzését. Felel a megrendelő és a projekt megvalósításában részt vevő más szereplők közti kommunikációért. Társaságunk vállalja projektek teljeskörű koordinálását, az elképzeléstől a megvalósításig. A projektmenedzsment főbb feladatai többek között:

  • Munkaszervezés
  • Vezetési feladatok ellátása
  • A projekt végrehajtásának folyamatos ellenőrzése
  • Jelentési feladatok a projekt előrehaladásáról
  • A projekt végrehajtása során folyamatos dokumentálás

Műszaki ellenőrzés

A műszaki ellenőrzési feladatok ellátása nélkülözhetetlen részét képezik az építési munkálatoknak, legyen akár engedélyköteles vagy nem engedélyköteles építési tevékenységről. A műszaki ellenőr felel azért, hogy az elfogadott, jogerős tervek és a mindenkor hatályos jogszabályok, szabványok alapján valósuljon meg a kivitelezés. A kivitelezési munkálatok helyszínén képviseli az építtetőt. Vezeti az E-naplót a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételig. Folyamatosan ellenőrzi a hatályos és releváns jogszabályok betartását. Vezeti a kivitelezés során tartott kooperációkat. Cégünk műszaki ellenőri megbízás esetén részt vesz a projektben már a kivitelezés megkezdése előtt egészen az esetleges hatósági helyszíni ellenőrzésig.

Energiahatékonysági tanácsadás, tervezés

A napelemes rendszer telepítése nemcsak hazánkban, hanem szerte a világon elterjedt energiahatékonysági eszköz a korlátlan napenergia felhasználásra, mellyel jelentős energia megtakarítás érhető el. Napelemes rendszer telepítésével nagyban tehetünk környezetünk megóvásáért, ugyanis tiszta, természetes energiafelhasználással óvhatjuk Földünket. Hazai energiahatékonysági, területfejlesztési operatív programok, szociális projektek összeállítása, projektfejlesztés, pályázati anyagok összeállítása. Az energiahatékonyság előmozdítását és a környezet védelmét szolgáló hazai és nemzetközi együttműködések támogatása. Aktív részvétel az energiahatékonysági- és megújuló energiahordozók terjedését szolgáló stratégia kialakításában, döntéshozatalok megalapozásában, valamint ezek megvalósításában és végrehajtásában való közreműködés.

A környezetileg érzékeny energiagazdálkodás, az energiahatékonysági tervezés, valamint az ezzel kapcsolatos környezeti előrejelzési technikák, elemzések, kutatási eredmények és tapasztalatok cseréjének megszervezése és erősítése a kormányzat, a közigazgatás, a gazdasági szereplők és más intézmények között.

A terület folyamatos figyelése, ellenőrzése, szükség esetén gazdasági kutatások kezdeményezése, koordinálása, a területet érintő kormányzati döntések végrehajtásának támogatása programokkal, szakértői, képzési segítségnyújtással Vállaljuk napelemes rendszer teljeskörű megtervezését!

Energetikai audit

Az energetikai audit olyan elemzés, melynek fő célja az adott épület környezetterhelésének csökkentése, valamint ennek eléréséhez különböző fejlesztések meghatározása. Cégünk vállalja különböző épületek energetikai vizsgálatát. Az audit a fogyasztás nagyságától és típusától függetlenül minden olyan energiafogyasztót megcéloz, amely javítani kívánja energiahatékonyságát, csökkenteni energiafelhasználását.

Az audit során három fő szempont vizsgálatára kerül sor:

  • számottevő költségráfordítás nélkül (szemléletváltással, energiatudatos magatartással) alacsonyabb energiafogyasztást eredményező javaslatok
  • alacsony költségráfordítással, gyorsan megtérülő fejlesztések
  • nagyobb beruházási költséggel járó, részletes gazdaságossági számítással megvizsgált korszerűsítési lehetőségek