Mór Radnóti Iskola

A móri Radnóti Miklós Általános Iskola bővítésével az új épület a központi udvarról közelíthető meg, a bejárattal szemben található az emeleteket összekötő lépcsőház, illetve lift is. A Kossuth Lajos utcai szárny földszintjén található fejlesztőhelyiségek külön udvari bejáraton is megközelíthetők. A főbejárattól a közlekedőn át érhetők el a földszinti szaktantermek, valamint a közlekedőfolyosó végén – külön épületszárnyban helyezkedik el a tornaterem – a két szárny között kapnak helyet az öltözők a tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően. Az emeleten tantermek, szaktantermek, tanári szoba, vizesblokk valamint egy könyvtár/előadóterem található. A tervezett épület kialakításában, stílusával megfelel a modern kor követelményeinek.

Megvalósítás helyszíne: Móri Radnóti Miklós Általános Iskola (8060 Mór, Szent István tér 9.)

A projekt az EFOP-4.1.2 konstrukció keretében valósul meg.