Szociális Missziótársulat épületeinek energetikai korszerűsítése

A projekt keretében három közfeladatokat ellátó intézmény energetikai felújítása valósult meg. Az egyik ilyen intézmény a természetben 1013 Budapest, Krisztina körút 59/B, 7597/1 helyrajzi számon található Szociális Missziótársulat Iskola épülete, melyen homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, valamint a napenergiát kihasználva napelemek kerültek felszerelésre. A második intézmény, mely a projekt fő megvalósítási helyszíne a természetben 1013 Budapest, Krisztina körút 61/A, 7597/1 helyrajzi számon található Anyaház épület, amelyben nagyléptékű hőszigetelés, nyílászárócsere (ajtó, ablak), fűtéskorszerűsítés (pl.: kazáncsere), valamint napelemes rendszer került megvalósításra. A harmadik és egyben utolsó a természetben 3800 Szikszó, Bethánia köz 6., 1402/9 helyrajzi számon található Bethánia Szeretetotthon, melyen szintén nagyléptékű korszerűsítés zajlott le, melynek során többek között hőszigetelés, tetőszigetelés, nyílászárócsere (ablak, ajtó), fűtéskorszerűsítés (kazáncsere stb.), valamint napelemes rendszer került kiépítésre.

 

A projekt célja a három intézmény energetikai korszerűsítése és ezáltal a közfeladat-ellátás színvonalas emelése, a környezet- és gazdaságtudatosság megteremtése, valamint az ezen intézmények szolgáltatását igénybevevő személyek komfortérzetének növelése.

 

Projekt kódszáma: KEHOP-5.2.3-16-2016-00030

Projekt címe: Szociális Missziótársulat épület energetikai felújítása