Gerendási Savio Szent Domonkos Ált. Isk és Óvoda

Az épület korszerűsítésén belül a tornaszoba felújítására került sor (parkettacsiszolás, új bordásfal, teljesen új tornaszobai eszközök), a világítás a fejlesztés előtt nem volt energiahatékony, ezért annak korszerűsítése is a fejlesztési csomag részét képezte. A fűtési rendszer elavult volt, ezért annak korszerűsítése is megvalósításra került, ezen felül a bejárati ajtó cseréje, a vizesblokk felújítása, a bútorok cseréje (tehát eszközbeszerzés), a külső hőszigetelés megvalósítása és a konyha felújítása is elengedhetetlen részét képezi egy modern, jó hangulatú, korszerű óvoda fenntartásához, üzemeltetéséhez.

A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas gázenergia-költség teszi ki. A projekt keretein belül lehetőség nyílt az épület fenntartási költségeinek valamint ÜHG kibocsátásának csökkentésére, mindamellett, hogy jelentős komfortérzet-növekedés is elérhető.

A beruházás önállóan támogatható tevékenységei közül a tornaszoba felújítása, az épület energetikai korszerűsítése valósult meg (külső hőszigetelés, a teljes fűtési rendszer korszerűsítése, a bejárati ajtó cseréje, a világítás korszerűsítése, a vizesblokk felújítása, az udvar teljes körű újjá tétele, ezen belül is a kerítés felújítása, az ivókút kiépítése, a kerékpártároló kialakítása, füvesítés)

Az önállóan támogatható tevékenységek közül eszközbeszerzés keretein belül a csoportszobák bútorzatának cseréje, a tornaszobai eszközök beszerzése, a készség- és képességfejlesztő játékok, eszközök beszerzése valósult meg.

A tálaló konyha felújítása, korszerűsítése az épületgépészeti munkálatokat leszámítva eszközbeszerzésen keresztül valósult meg (új bútor, mosogató, étkezéshez és tálaláshoz szükséges eszközök beszerzése).

Az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az épület teljes energetikai felújítása, akadálymentesítés és a nyilvánosság tájékoztatása valósult meg az elvártaknak megfelelően.

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00019

Megvalósítási helyszín: Gerendási Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (5925 Gerendás, Petőfi u. 1.)